Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

  • Zjazd absolwentów - 55-lecie szkoły

Szkoła przy zaporze w Dębem zaprasza absolwentów do udziału w uroczystości jubileuszu 55-lecia szkoły oraz uczestnictwa w zjeździe absolwentów. Impreza odbędzie się dniu 16 czerwca 2018 na terenie szkoły. Zapraszamy!!! Więcej informacji będzie pojawiać się na bieżąco w zakładce "55-lecie szkoły".

Zjazd absolwentów - 55-lecie szkoły

13.04.2018 nasi uczniowie klas mundurowych wraz z nauczycielem Marcinem Gągolewskim uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Związek Sybiraków przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Uroczystości upamiętniały drugą wielką deportację ludności polskiej przez NKWD. Druga deportacja miała miejsce 13-14 kwietnia 1940 roku. Szacuje się, że objęła około 320 tys. obywateli. Oficjalne dane NKWD mówią o około 61. tys. przesiedlonych w większości do Kazachstanu. Druga deportacja była wymierzona w m.in. rodziny wrogów ustroju socjalistycznego, urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, nauczycieli, kupców, przemysłowców, działaczy społecznych. Co roku pod symboliczną mogiłą na Powąkach spotykają się członkowie Związku Sybiraków, aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia. Sybirakom towarzyszą uczniowie. W tym roku uczniowie naszej szkoły towarzyszyli podczas uroczystości ostatnim żyjącym świadkom tamtych wydarzeń. Nasi uczniowie złożyli także kwiaty i zapalili znicze.

Rocznica drugiej deportacji
czytaj więcej

11.04.2018 na dziedzińcu Komendy Głółwnej Policji przy obelisku "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska" odbyły się uroczystość ku czci przedwojennych policjantów Policji Państwowej zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Twerze i innych miejscach kaźni . W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym sekretarz stanu w MSWIA p. Jarosław Zieliński. W uroczystościach uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły wraz z opiekunem Marcinem Gągolewskim. Ceremonia pięknie wpisała się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który obchodzimy 13 kwietnia.

Uroczystości w KGP
czytaj więcej

6.04.2018 nasza szkoła zaprezentowała ofertę edukacyjną podczas Powiatowej Giełdy Szkół‚ Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Uczniowie 3 klas gimnazjów mieli okazję obejrzeć pokazy musztry, samoobrony, a także porozmawiać z uczniami i nauczycielami, by bliżej poznać specyfikę naszej szkoły. Oczywiście jak zawsze dużym powodzeniem cieszyła się wojskowa grochówka serwowana na naszym stoisku.

Giełda Szkół w Legionowie
czytaj więcej

W dniu 28.03.2018 w naszej szkole odbyły się z inicjatywy psychologa szkolnego warsztaty  pt. ”Radzenie sobie ze stresem przedegzaminacyjnym” dla klas drugich, przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Młodzież  odebrała je z dużym zainteresowaniem i aktywnie w nich uczestniczyła.

Szkolenie
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl