Mikołajki

6 grudnia 2018 Samorząd Uczniowski zorganizował Mikołajkowy dzień w szkole w ramach, którego został ogłoszony konkurs na najbardziej licznie przebraną klasę w elementy stroju św. Mikołaja. 1 miejsce zdobyła klasa 2b, 2 miejsce klasa 2a, 3 miejsce klasa 3b. Samorząd Uczniowski przyznał również nagrody dla osób przebranych najbardziej kreatywnie. Zwycięska klasa 2b otrzymała drobne upominki od Samorządu Uczniowskiego.