Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rada Rodziców

Rada Rodziców

Grzegorz Dyttus- przewodniczący

Anita Kubalska - wiceprzewodnicząca
Katrzyna Krajda - sekretarz

 

 

Wpłat na konto Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy można dokonywać na konto:

33 8013 0006 3008 0016 2883 0001