Małgorzata Miłkowska

Pedagog szkolny Małgorzata Miłkowska udziela porad uczniom:


- w wyeliminowaniu napięć psychicznych na tle nawarstwiających się niepowodzeń szkolnych


- w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych


- w nawiązywaniu właściwych relacji z rówieśnikami i środowiskiem, uwzględniając indywidualne potrzeby

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia


 

Pedagog prowadzi poradnictwo dla rodziców udzielając porad ułatwiających rozwiązywanie problemów

rodzinnych i szkolnych uczniów.


 

Wszystkich potrzebujących wsparcia serdecznie zapraszam.

 

Pedagog szkolny