Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra

Kadra

Krzysztof Roszak- Dyrektor

Nauczyciel Przedmiot
Wojciech Gruszka geografia
Agnieszka Sieradzka język polski
Nina Przyłuska

religia


Przemysław Tomaszek

prewencja i ruch drogowy

wychowawca w internacie, elementy prawa, wiedza o policji

Małgorzata Miłkowska

pedagog

wychowanie do życia w rodzinie

Iwona Jarmusik matematyka
Larysa Dąbrowska

język angielski

Marcin Gągolewski

historia

historia i społeczeństwo

etyka

Marek Bogusz

kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, podstawy prawa konfliktów zbrojnych, współczesne zagrożenia terroryzmem

Urszula Kowalska język francuski
Kamila Kwiatkowska

język polski

WOK

Alina Laube

fizyka i astronomia

informatyka

Andrzej Pawlak

wychowanie fizyczne

podstawy samoobrony i posługiwania się bronią

Anita Sobotka

biologia

język angielski

Anna Sołodko biblioteka
Marcin Kaźmierczak wychowawca w internacie
Dorota Tabor matematyka
Justyna Wąsiniak

chemia

Iwona Zielińska język niemiecki
Adam Bednarz

elmenty taktyki

elementy dowodzenia

wiedza o wojsku

WOS

Agnieszka Karnicka

psycholog

wychowawca w internacie

Krzysztof Roszak

wychowanie fizyczne

Małgorzata Szczepańska wychowawca w internacie
Dariusz Świstek edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Galant kierownik internatu
Jolanta Wołczecka wychowawca w internacie
Teresa Wojda język angielski
Dariusz Świstek edukacja dla bezpieczeństwa
Paweł Kuna wychowanie fizyczne
Małgorzata Miłkowska pedagog szkolny
Teresa Wojda język angielski
Magdalena Suchoparska podstawy przedsiębiorczości