Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O szkole
 3. Historia

Historia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TGW Dębe kontynuuje tradycje Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem. Nasza szkoła jako pierwsza w Polsce kształciła hydrologów i meteorologów.

Tak przebiegała historia szkoły:

1963 13 marzec

Minister Oświaty zarządzeniem nr SZ 2-11/18/63 powołał z dniem 1 lipca 1963 roku Technikum Hydrologiczno-Meteorologiczne w Dębe.    1963 wrzesieńNaukę w placówce rozpoczęło 94 uczniów w dwóch klasach: hydrologicznej i meteorologicznej.    1963 5 wrzesieńOdbyło się pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej w składzie:

 • Tadeusz Kaczmarczyk - dyrektor i przewodniczący
 • Krystyna Kaczmarczyk
 • Kazimierz Pawłowski
 • Aleksadner Fiedorczuk
 • Teresa Fiedorczuk
 • Edmund Ślużyński
 • Juliusz Szymański
 • Fryderyk Haber

    1964 28 wrzesieńWmurowano kamień węgielny z aktem erekcyjnym rozpoczynając budowę właściwego budynku szkoły. Patronami przedsięwzięcia byli:

 • Czesław Wycech - Marszałek Sejmu
 • Janusz Grochulski - prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej

      Akt Erekcyjny (fragment):"Technikum Hydrologiczno-Meteorologicznemu w Dębem, jak jedynemu tego typu w kraju powierzone zostaje zadanie kształcenia przyszłej kadry techników hydrologów i meteorologów, zatrudnionych w dziedzinie gospodarki wodnej, stanowiącą ważną gałąź ogólnokrajowej gospodarki naszego kraju. Zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Technikum zapora wodna w Dębem, wraz ze zbiornikiem wodnym, stanowić będzie dla pracującego Technikum cenną, naturalną bazę szkoleniową."    1967 1 majMinister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem nr SZ 1-014-54/67 zmienił nazwę szkoły na Technikum Gospodarki Wodnej (TGW).    1965Został oddany nowy budynek o kubaturze 12 300 m3. Szkoła otrzymała 1092 numer na liście pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.    1967 15 kwiecieńNastąpiła zmiana nazwy na Technikum Gospodarki Wodnej (TGW).    1967 1 sierpieńNowym dyrektorem szkoły został mgr Zdzisław Ryczkowski.    1968Wprowadzono nową specjalność - budownictwo wodne. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.    1968 czerwiecPierwszych 36 absolwentów opuściło mury szkoły (20 meteorologów i 16 hydrologów).    1968 lipiecOddano do użytku internat dla chłopców (100 miejsc).    1969Otwarto stadion szkolny. Pierwsze uroczyste obchody Dnia Sportu.    1970W raz z rozwojem szkoły grono pedagogiczne powiększyło się do 42 osób. Otwarto nowe pracownie:

 • meteorologii ogólnej
 • meteorologii synoptycznej
 • fizyczno-chemiczną

Uczniowie od tego roku mają do dyspozycji stację i ogródek meteorologiczny.    1974 20 wrzesieńPodpisano umowę z Zjednoczeniem Budownictwa Wodnego w Warszawie. Na mocy, której absolwenci mieli otrzymywać pracę w przedsiębiorstwie "Hydrobudowa", szkoła w zamian miała organizować Studium Policealne dla pracowników firmy.    1978 24-25 czerwiecI zjazd Absolwentów z okazji XV-lecia szkoły.    1983Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie, z inicjatywy dyrektora TGW mgr Zdzisława Ryczkowskiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową (ZSZ). W dwóch klasach 74 uczniów kształciło się na marynarzy śródlądowych.    1985 1 lutyNowym dyrektorem TGW i ZSZ został mgr inż. Andrzej Siwiec.    1986Pierwszych 23 marynarzy żeglugi śródlądowej kończy naukęeglugi    1987 23 marzecŚwiatowy Dzień Meteorologii staje się "Świętem Szkoły".    199030 uczniów wyjechało w ramach wymiany międzynarodowej do Bonn.    1991 1 wrzesieńKurator Oświaty i Wychowanie w Warszawie, z inicjatywy dyrektora Andrzeja Siwca powołał Liceum Ogólnokształcące (LO, profil ekologiczny).    1991/1992Uczniowie z technikum i liceum brali dwukrotnie udział w sympozjum naukowym w Berlinie Zachodnim. Temat sympozjum: "Woda nie zna granic".    1993 1 wrzesieńZaprzestano naboru uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ). Wśród grona absolwentów byli:

 • marynarze żeglugi śródlądowej
 • technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
 • ogrodnicy
 • mechanicy aparatury automatycznej
 • monterzy układów elektronicznych i automatyki przemysłowej.

    1993 27 listopadaII Zjazd Absolwentów z okazji XXX-lecia szkoły.    1995 czerwiec90 pierwszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dębem opuszcza mury szkoły.    2002 1 wrzesieńPrzekształcenie szkoły w Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem. W jego skład wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Profilowane
 • Technikum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

    2003 20 wrzesieńIII Zjazd Absolwentów z okazji XL-lecia szkoły.    2005 06 grudniaDzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny szkoła pozyskała nową pracownię komputerową wraz z centrum multimedialnym.    2006 16 sierpniaW bibliotece dla Liceum Ogólnokształcącego zostało zainstalowane Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Zakup współfinansował Europejski Fundusz Społeczny.    2007 29 czerwcaLiceum Profilowane otrzymało nową pracownię komputerową wraz z centrum multimedialnym w czytelni. Sprzęt został współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.    2008 16 styczniaTechnikum i Liceum Profilowane otrzymały dwa Internetowe Centra Informacji Mulimedialnej. Zakup był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny    2008 07 czerwcaIV Zjazd Absolwentów z okazji 45-lecia szkoły.    2008 01 wrześniaW szkole utworzono pierwsze klasy realizujące innowację pedagogiczną: "Bezpieczeństwo i porządek publiczny"    2009 sierpieńOrganem prowadzącym szkołę został Urząd Gminy Wieliszew. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy dawne TGW Dębe.    2009 01 wrześniaW szkole utworzono pierwszą klasę realizującą innowację pedagogiczną: "Przysposobienie wojskowe i bezpieczeństwo narodowe""

  2010 01 września

W szkole utworzono pierwszą klasę realizującą innowację pedagogiczną: "Służby specjalne"

  2010 29 kwietnia

Szkołę ukończyli pierwsi absolwenci realizujący innowację pedagogiczną " Bezpieczeństwo i porządek publiczny".

2013 - V Zjazd Absolwentów z okazji 50 - lecia szkoły