Przed przystąpieniem do egzaminu pamiętajcie o zabraniu ...

Przed przystąpieniem do egzaminu

pamiętajcie o zabraniu ze sobą:


- dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem

- numeru PESEL

- dwóch długopisów z czarnym tuszem

- dozwolonych przyborów ( jedyny wyjątek stanowią słowniki na egzamin z języka polskiego - będą dostępne w sali egzaminacyjnej; pozostałe przybory przynosicie ze sobą)

 

WAŻNE INFORMACJE:

- do szkoły należy przybyć pół godziny przed egzaminem

- obowiązuje elegancki, klasyczny strój

- istnieje absolutny zakaz wnoszenia na salę:

  • telefonów komórkowych i innych urządzeń
  • artykułów żywnościowych i napojów
  • środków łatwopalnych, wybuchowych, żrących,
  • alkoholu, papierosów, środków odurzających
  • maskotek

 

P O W O D Z E N I A  !!!


oprac. Anna Sołodko