Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

24.01.2018 z inicjatywy p. Przemysława Tomaszka naszą szkołę odwiedzili funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy na co dzień pełnią służbę w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin. Podczas spotkania z uczniami funkcjonariusze opowiedzieli o zadaniach formacji, w której pracują oraz przybliżyli jej historię i strukturę organizacyjną.

Spotkanie ze strażą graniczną
czytaj więcej

13.04.2018 nasi uczniowie klas mundurowych wraz z nauczycielem Marcinem Gągolewskim uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej przez Związek Sybiraków przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Uroczystości upamiętniały drugą wielką deportację ludności polskiej przez NKWD. Druga deportacja miała miejsce 13-14 kwietnia 1940 roku. Szacuje się, że objęła około 320 tys. obywateli. Oficjalne dane NKWD mówią o około 61. tys. przesiedlonych w większości do Kazachstanu. Druga deportacja była wymierzona w m.in. rodziny wrogów ustroju socjalistycznego, urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, nauczycieli, kupców, przemysłowców, działaczy społecznych. Co roku pod symboliczną mogiłą na Powąkach spotykają się członkowie Związku Sybiraków, aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia. Sybirakom towarzyszą uczniowie. W tym roku uczniowie naszej szkoły towarzyszyli podczas uroczystości ostatnim żyjącym świadkom tamtych wydarzeń. Nasi uczniowie złożyli także kwiaty i zapalili znicze.

Rocznica drugiej deportacji
czytaj więcej

11.04.2018 na dziedzińcu Komendy Głółwnej Policji przy obelisku "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska" odbyły się uroczystość ku czci przedwojennych policjantów Policji Państwowej zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Twerze i innych miejscach kaźni . W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym sekretarz stanu w MSWIA p. Jarosław Zieliński. W uroczystościach uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły wraz z opiekunem Marcinem Gągolewskim. Ceremonia pięknie wpisała się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który obchodzimy 13 kwietnia.

Uroczystości w KGP
czytaj więcej

11.04.2018 po raz drugi gościliśmy gimnazjalistów i ich rodziców na dniu otwartym w naszej szkole. Nasi przyszli uczniowie mogli zapoznać się z proponowanymi kierunkami kształcenia, zobaczyć pokaz samoobrony, prezentację musztry, pokaz działań służb specjalnych, postrzelać z ASG, a także postrzelać na szkolnej strzelnicy. Dużym zainteresowaniem cieszły się również zajęcia z zakresu kryminalistyki. Gimnazjaliści mogli też porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się też wojskowa grochówka.

Dzień Otwarty
czytaj więcej

6.04.2018 nasza szkoła zaprezentowała ofertę edukacyjną podczas Powiatowej Giełdy Szkół‚ Ponadgimnazjalnych w Legionowie. Uczniowie 3 klas gimnazjów mieli okazję obejrzeć pokazy musztry, samoobrony, a także porozmawiać z uczniami i nauczycielami, by bliżej poznać specyfikę naszej szkoły. Oczywiście jak zawsze dużym powodzeniem cieszyła się wojskowa grochówka serwowana na naszym stoisku.

Giełda Szkół w Legionowie
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl