Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

2.03.2017 odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z Panem gen. dr Jackiem Pomiankiewiczem - rektorem  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz z Panem mgr Konradem Kosmalą. Wykład otwarty był poświęcony tematyce bezpieczeństwa a także był okazją do zapoznania z ofertą edukacyjną uczelni.

Spotkanie...
czytaj więcej

1 marca 2017 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia nasi uczniowie wraz z opiekunem p. Marcinem Gągolewskim wystawili spektakl "Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych...", w którym przedstawili sceny z życia Inki Danuty Siedzikówny i Witolda Pileckiego. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach ogólnopolskiego projektu "Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne", koordynowanego przez IPN. W przedstawieniu wystąpili: Kamil Marciniak, Anna Teodorowicz, Magdalena Dolna, Emilia Składanek, Jakub Rosłoński, Hubert Czauderna, Marcin Dziergowski, Michał Dziuk, Sebastian Wrzochol, Damian Wołowski, Kinga Jakubowska, Alicja Kowalska, Magdalena Łuszczewska, Monika Rysińska, Karolina Wesołowska.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych
czytaj więcej

10.02.2017 nasi uczniowie wraz z nauczycielem Marcinem Gągolewskim uczestniczyli na Cmentarzu Powązkowskim w uroczystości upamiętniającej pierwszą deportację na Sybir, która miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Podczas pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir, przeprowadzonej przez NKWD, w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciło do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Co roku pod symboliczną mogiłą na Powązkach spotykają się członkowie Związku Sybiraków, aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia. Sybirakom towarzyszą uczniowie. W tym roku uczniowie naszej szkoły towarzyszyli podczas uroczystości ostatnim żyjącym świadkom tamtych wydarzeń. Nasi uczniowie złożyli także kwiaty i zapalili znicze. Uroczystość była też dobrą okazją do nawiązania kontaktów młodzieży ze świadkami deportacji z 1940 r, a także niezapomnianą lekcją historii. www.sybiracyzg.pl/?p=9350

Rocznica pierwszej deportacji...
czytaj więcej

W styczniu i lutym 2017 uczniowie, nauczyciele i pracownicy LO w Komornicy wzięli udział w akcji charytatywnej podczas której zbierali plastikowe korki dla chorej na nowotwór pnia mózgu Wiktorii. Łącznie społeczność szkoły zebrała ponad 300 kg korków. W miniony czwartek uczniowie przekazali nakrętki rodzicom chorej dziewczynki. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję. Samorząd Uczniowski

Zbiórka korków...
czytaj więcej

6.02.2017 podczas gali finałowej nasi uczniowie: Sebastian Wrzochol, Marcin Dziergowski, Michał Dziuk wraz z nauczycielem Marcinem Gągolewskim odebrali wyróżnienie w konkursie historycznym Patria Nostra. Pracą konkursową, którą przygotowali nasi reprezentanci była 30 - sekundowa reklama wydarzenia historycznego - dnia śmierci Jana Pawła II. Reklama będzie wyświetlana na telebimie w Markach w dniach 27 marca - 2 kwietnia. Gala finałowa odbyła się w Centrum Olimpijskim.

Konkurs historyczny
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl