Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

„Dobro Rzeczpospolitej Polskiej będzie dla mnie najwyższym prawem, nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno.…”,słowa te wypowiadali w rocie przyrzeczenia nowo promowani oficerowie rezerwy. Wśród oficerów był Dyrektor naszej szkoły ppor. rez. Mirosław SIERADZKI.
W dniu 5 marca 2017 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uczniowie „klas wojskowych” Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy byli świadkami podniosłej uroczystości. Promocji na pierwszy stopień oficerski, podporucznika Wojska Polskiego.
Pan Dyrektor Mirosław Sieradzki po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podoficerów Rezerwy w Poznaniu zdał egzamin oficerski kończąc szkołę w stopniu plutonowego podchorążego.

Promocja na pierwszy stopień oficerski...
czytaj więcej

W dniach 3-4 marca 2017 na szkolnej strzelnicy odbyło się szkolenie z podstaw strzelectwa oraz strzelania z karabinka na 50 m zorganizowane przez p. Emila Czubachowskiego. Szkolenie było 2 – dniowe i obejmowało zajęcia teoretyczne, a także praktyczne – strzelanie. W międzyczasie dla uczestników zorganizowano ognisko. Następne szkolenie z karabinka sportowego odbędzie 1 kwietnia 2017.

Szkolenie...
czytaj więcej

2.03.2017 nasi uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej spektakl o Żołnierzach Wyklętych. Przedstawienie dzień wcześniej zostało zaprezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia podczas uroczystości "Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych...
czytaj więcej

2.03.2017 odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z Panem gen. dr Jackiem Pomiankiewiczem - rektorem  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz z Panem mgr Konradem Kosmalą. Wykład otwarty był poświęcony tematyce bezpieczeństwa a także był okazją do zapoznania z ofertą edukacyjną uczelni.

Spotkanie...
czytaj więcej

1 marca 2017 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia nasi uczniowie wraz z opiekunem p. Marcinem Gągolewskim wystawili spektakl "Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych...", w którym przedstawili sceny z życia Inki Danuty Siedzikówny i Witolda Pileckiego. Przedstawienie zostało przygotowane w ramach ogólnopolskiego projektu "Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne", koordynowanego przez IPN. W przedstawieniu wystąpili: Kamil Marciniak, Anna Teodorowicz, Magdalena Dolna, Emilia Składanek, Jakub Rosłoński, Hubert Czauderna, Marcin Dziergowski, Michał Dziuk, Sebastian Wrzochol, Damian Wołowski, Kinga Jakubowska, Alicja Kowalska, Magdalena Łuszczewska, Monika Rysińska, Karolina Wesołowska.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykletych
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl