Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

W dniu 21.03.2017 w naszej szkole Pan Emil Czubachowski zorganizował kolejną zbiórkę krwi. Zebraliśmy 18 litrów krwi oddane przez 40 osób, z przeznaczeniem dla Jasia Brzóstowicza i Kuby Jakubowskiego - chłopców z Gniezna. Kolejna akcja odbędzie się w LISTOPADZIE. Zapraszamy na nią naszych uczniów, absolwentów, oraz wszystkich tych, którzy chcą i mogą oddać krew. Pamiętajmy, że dobro wraca.

Zbiórka krwi...
czytaj więcej

20.03.2017 nasi uczniowie wraz z opiekunem Marcinem Gągolewskim spotkali się z przedstawicielami Związku Sybiraków p. Mieczysławem Koralewiczem, p. Mieczysławem Pogodzińskim i p. Heleną Bieniakońską - Żak byłymi więźniami łagrów. Spotkanie było kolejnym z cyklu wywiadów, które będą przygotowywać nasi uczniowie w ramach projektu "O tym nie można zapomnieć.... spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II Wojny światowej"

Ciekawe spotkanie
czytaj więcej

„Dobro Rzeczpospolitej Polskiej będzie dla mnie najwyższym prawem, nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno.…”,słowa te wypowiadali w rocie przyrzeczenia nowo promowani oficerowie rezerwy. Wśród oficerów był Dyrektor naszej szkoły ppor. rez. Mirosław SIERADZKI.
W dniu 5 marca 2017 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, uczniowie „klas wojskowych” Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy byli świadkami podniosłej uroczystości. Promocji na pierwszy stopień oficerski, podporucznika Wojska Polskiego.
Pan Dyrektor Mirosław Sieradzki po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podoficerów Rezerwy w Poznaniu zdał egzamin oficerski kończąc szkołę w stopniu plutonowego podchorążego.

Promocja na pierwszy stopień oficerski...
czytaj więcej

W dniach 3-4 marca 2017 na szkolnej strzelnicy odbyło się szkolenie z podstaw strzelectwa oraz strzelania z karabinka na 50 m zorganizowane przez p. Emila Czubachowskiego. Szkolenie było 2 – dniowe i obejmowało zajęcia teoretyczne, a także praktyczne – strzelanie. W międzyczasie dla uczestników zorganizowano ognisko. Następne szkolenie z karabinka sportowego odbędzie 1 kwietnia 2017.

Szkolenie...
czytaj więcej

2.03.2017 nasi uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej spektakl o Żołnierzach Wyklętych. Przedstawienie dzień wcześniej zostało zaprezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia podczas uroczystości "Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych...
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl