Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

  • 25 lat wolności...

3.06.2014 roku nasi uczniowie wzięli udział w Teście Wiedzy Historycznej "25-lecie Wolności", organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego i Komendanta Stołecznego Policji.

25 lat wolności...
  • Dzień sportu

2.06.2014 miał miejsce w naszej szkole dzień sportu zorganizowany przez p. Iwonę Porbacką - Żywicę. W tym dniu odbyły się liczne zawody sportowo - rekreacyjne dla naszych uczniów. Sponsorem nagród i cateringu był Zakad Przetwórstwa Mięsnego "JBB" w Łysych.

Dzień sportu

28.05.2014 reprezentacja naszej szkoły w składzie Milena Kozakiewicz, Milena Berg, Bartosz Łuszczewski, Eryk Moniński zajęła I miejsce w wojewódzkim Turnieju Klas Policyjnych organizowanym przez Komendę Stołeczną Policji. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracja uczniów klas policyjnych. Ideą turnieju była także wymiana doświadczeń między szkołami, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym.
Turniej składał się z testu umiejętności strzeleckich, sprawdzianu pisemnego obejmującego ogólną wiedzę o policji, a także testu sprawności fizycznej oraz testu w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Gratulujemy!!!

Więcej:

Turniej Klas Policyjnych...
czytaj więcej

W dniach 2-5 maja 2014 młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunem Marcinem Gągolewskim uczestniczyła w wyjeździe do Niemiec do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück na obchody 69 rocznicy jego wyzwolenia. Wyjazd stanowił nagrodę w projekcie "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło Ravensbrück", realizowanym przez IPN. Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w obchodach, a także w licznych warsztatach i spotkaniach z byłymi więźniarkami obozu.

Więcej:

Wyjazd do Ravensbrück
czytaj więcej

W maju uczniowie klas drugich wzięli udział w cyklu niezwykle interesujących warsztatów poświęconych metodom efektywnej nauki. Szkolenia prowadzili studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przyszli specjaliści w dziedzinie wspierania rozwoju osobowości. Celem warsztatów było zwiększenie efektywności uczenia się poprzez wykorzystywanie metod nauczania i zapamiętywania (mnemotechniki) oraz doskonalenie umiejętności psychospołecznych wśród uczniów.

Szkolenia prowadzone były metodą warsztatową, zakładającą czynny udział uczestników oraz wykorzystanie takich narzędzi jak prace grupowe, prace indywidualne, dyskusje, zabawy oraz mini-wykłady.

Warsztaty ze studentami UW
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl