Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

W dniach 2-5 maja 2014 młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunem Marcinem Gągolewskim uczestniczyła w wyjeździe do Niemiec do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück na obchody 69 rocznicy jego wyzwolenia. Wyjazd stanowił nagrodę w projekcie "O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło Ravensbrück", realizowanym przez IPN. Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w obchodach, a także w licznych warsztatach i spotkaniach z byłymi więźniarkami obozu.

Więcej:

Wyjazd do Ravensbrück
czytaj więcej

W maju uczniowie klas drugich wzięli udział w cyklu niezwykle interesujących warsztatów poświęconych metodom efektywnej nauki. Szkolenia prowadzili studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przyszli specjaliści w dziedzinie wspierania rozwoju osobowości. Celem warsztatów było zwiększenie efektywności uczenia się poprzez wykorzystywanie metod nauczania i zapamiętywania (mnemotechniki) oraz doskonalenie umiejętności psychospołecznych wśród uczniów.

Szkolenia prowadzone były metodą warsztatową, zakładającą czynny udział uczestników oraz wykorzystanie takich narzędzi jak prace grupowe, prace indywidualne, dyskusje, zabawy oraz mini-wykłady.

Warsztaty ze studentami UW
czytaj więcej

25.04.2014 uczniowie klas trzecich zakończyli rok szkolny. Po uroczystości przygotowanej przez młodszych kolegów i koleżanki, a także pokazie musztry, wręczono świadectwa oraz nagrody. Teraz na absolwentów czeka matura.

Więcej zdjęć:

Zakończenie roku...
czytaj więcej

24.04.2014. w koszarach Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie przeprowadzony został wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych.
Ocenie podlegały dwie konkurencje:
1. „Program obowiązkowy” – Konkurencja polegała na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmujących podstawowe   umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP (elementy musztry pojedynczego żołnierza i musztry drużyny).
2. „Program dowolny” – Konkurencja polegała na wykonaniu 5-minutowego pokazu opartego o zakres musztry paradnej
Reprezentacja naszej szkoły zajęła IV miejsce. Gratulujemy

Więcej:

Przegląd Musztry...
czytaj więcej

Kwiecień i maj to miesiące, w których nasza szkoła ściśle współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości prowadzony jest projekt: "Lekcje z ZUS", dzięki któremu uczniowie poznają ubezpieczenia społeczne.

Lekcje z ZUS...
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl