Warsztaty w IPN Przystanek Historia...

Jesteś tu: » Strona główna » Warsztaty w IPN Przystanek Historia...

Warsztaty w IPN Przystanek Historia...

22.01.2014 młodzież biorąca udział w projekcie "O tym nie można zapomnieć... spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów" uczestniczyła w ciekawych warsztatach w IPN Przystanek Historia. Warsztaty miały za zadanie przygotować uczniów do spotkania ze świadkami historii, a także pomogą uczestnikom projektu przygotować notację historyczną.

Opracowanie: szkolnastrona.pl