Turniej Klas Policyjnych...

Jesteś tu: » Strona główna » Turniej Klas Policyjnych...

Turniej Klas Policyjnych...

28.05.2014 reprezentacja naszej szkoły w składzie Milena Kozakiewicz, Milena Berg, Bartosz Łuszczewski, Eryk Moniński zajęła I miejsce w wojewódzkim Turnieju Klas Policyjnych organizowanym przez Komendę Stołeczną Policji. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracja uczniów klas policyjnych. Ideą turnieju była także wymiana doświadczeń między szkołami, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym.
Turniej składał się z testu umiejętności strzeleckich, sprawdzianu pisemnego obejmującego ogólną wiedzę o policji, a także testu sprawności fizycznej oraz testu w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Gratulujemy!!!

Więcej:

Opracowanie: szkolnastrona.pl