Ślubowanie...

Jesteś tu: » Strona główna » Ślubowanie...

Ślubowanie...

W dniu 05.11.2015 r. tuż przed „Dniem Niepodległości”, w naszej szkole odbyła się podniosła uroczystość ślubowania uczniów klas „mundurowych”, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

Wójt Gminy Wieliszew – Pan Paweł Kownacki

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Marcin Fabisiak

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkoły przy Zaporze w Dębem – Pan Jerzy Wilczyński oraz Wiceprezes Stowarzyszenia - Pan Andrzej Gronek.

W rolę prowadzących wcielili się wicedyrektor Pani Iwona Stępień wraz z nauczycielem „przedmiotów wojskowych” ppłk. rez. Adamem Bednarzem. Oboje byli także autorami scenariusza ślubowania klas I.

Do ślubowania uczniowie stanęli w szyku zwartym, w pełnym umundurowaniu z klasy „wojskowej”, „policyjnej” i „służb specjalnych” Ślubowanie, jak przystało na uczniów                 w mundurach, oparte było na ceremoniale wojskowym.

Po sygnale „SŁUCHAJCIE WSZYSCY” Pani wicedyrektor przywitała Dyrektora Zespołu Szkól w Wieliszewie Pana Mirosława Sieradzkiego, zaproszonych gości, grono pedagogiczne oraz rodziców i młodzież.

Po sygnale „BACZNOŚĆ” i komendzie „DO HYMNU PAŃSTWOWEGO” gromkimi głosami młodzież odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”

Na sygnał „SŁUCHAJCIE WSZYSCY” rozpoczęło się ślubowanie. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły, wprowadzonym z asystą „drużyny reprezentacyjnej”, wystawionej przez uczniów klasy II c – „wojskowej”, dowodzonej przez ucznia Mateusza Bajera, pierwszoklasiści ślubowali  rzetelnie uczyć się, godnie reprezentować szkołę, cenić wartości ogólnoludzkie, szanować honor i godność ucznia Rzeczpospolitej Polskiej.
Ślubowanie zakończył sygnał – „HASŁO WOJSKA POLSKIEGO”. W miłej atmosferze życzenia pierwszoklasistom złożyli zaproszeni goście i dyrektor szkoły, którzy zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do sumiennej pracy  w szkole i z honorem będą nosić mundury w wybranych przez siebie specjalnościach.

W części mniej oficjalnej, Pani wicedyrektor Iwona Stępień przedstawiła przygotowane prezentacje o sukcesach szkoły i krótkie spojrzenie na naszą Ojczyznę. Uroczystość zakończyła się podziękowaniem za przybycie i uczestnictwo w ślubowaniu wszystkim gościom oraz odprowadzeniem sztandaru szkoły.

Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów i wszystkich uczestników tego ważnego, szkolnego ceremoniału, a zaznaczyć należy, że sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi. Dumni rodzice, uczniowie i zaproszeni goście zgodnie twierdzili, że duch patriotyzmu w tym dniu, wypełniał mury Liceum Ogólnokształcącego   w Komornicy!!

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl