Dzień szkoleniowy w CSŁiI

Jesteś tu: » Strona główna » Dzień szkoleniowy w CSŁiI

Dzień szkoleniowy w CSŁiI

Kolejny raz uczniowie klas „wojskowych” uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Tym razem szkolenie odbyło się na strzelnicy piechoty i było zajęciami przygotowującymi uczniów do odbycia strzelania z kbk AK, czyli popularnego „kałasznikowa”. Każdy z uczniów zapoznał się z zasadami strzelania i mógł sprawdzić swoje umiejętność strzeleckie pod okiem wojskowych instruktorów. Dodatkowymi punktami nauczania było szkolenie medyczne prowadzone przez wojskowego lekarza oraz podstaw szkolenia musztry.

Szczególnym miejscem dla każdego żołnierza jest Sala Tradycji, upamiętniająca historię poprzedników i tworząca teraźniejszość. To miejsce, które daje żołnierzom poczucie tożsamości i pozwala być dumnym z przynależności do danej jednostki wojskowej. W tym miejscu żołnierz zazwyczaj rozpoczyna swoją służbę, zapoznaje się z historią i współczesnością miejsca, w której przyjdzie mu służyć. Jest to także miejsce gdzie następuje oficjalne pożegnanie żołnierza z jednostką i ze służbą wojskową. Nie mogło tutaj zabraknąć naszych „wojskowych” uczniów. Po Sali Tradycji i historii wojsk łączności oprowadzał nas Pan kpt. Marcin Sochoń. Dzień w zaprzyjaźnionej jednostce to poznanie historii i współczesności wojsk łączności  oraz nabycie umiejętności przydatnych uczniom klas "wojskowych".

Opracowanie: szkolnastrona.pl