Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nabór 2019/2020

Nabór 2019/2020

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

  

  Liceum Ogólnokształcące w Komornicy realizuje innowacje pedagogiczne w zakresie służb mundurowych. Obecnie funkcjonują klasy o profilu:

- Bezpieczeństwo i porządek publiczny - klasy tzw. policyjne

- Przysposobienie wojskowe i bezpieczeństwo narodowe - klasy tzw. wojskowe

- Służby specjalne - tzw. klasy służb specjalnych

Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 planowane jest rozszerzenie treści  programowych w klasach policyjnych o elementy związane z szeroko pojętą kryminalistyką i wprowadzenie zajęć laboratoryjnych.

 

 Przedmioty dodatkowe realizowane w poszczególnych klasach:

- w klasach policyjnych:

kryminologia, wiktymologia i kryminalistyka, wiedza o policji, podstawy samoobrony i posługiwania się bronią - począwszy od klasy pierwszej, podstawy strzelectwa - w klasie trzeciej

 

- w klasach wojskowych:

wiedza o wojsku, elementy taktyki, podstawy samoobrony i posługiwania się bronią- począwszy od klasy pierwszej, przysposobienie wojskowe, podstawy strzelectwa - od klasy drugiej

 

- w klasach służb specjalnych:

przysposobienie do służb specjalnych, służby porządku publicznego, podstawy samoobrony i posługiwania się bronią- począwszy od klasy pierwszej, podstawy strzelectwa - od klasy drugiej,  współczesne zagrożenia terroryzmem - w klasie trzeciej.

 

            W planach na rok szkolny 2019/2020 jest również utworzenie klas niemundurowych (ogólnych). 

            Wszystkie klasy LO obligatoryjnie realizują zajęcia z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

            W przypadku odpowiedniej liczby kandydatów istnieje również możliwość utworzenia pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia. 

 

            W związku z projektem dotyczącym rekrutacji, przygotowywanym obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, szczegółowe informacje nt. zasad przyjęcia do LO, w tym progi punktowe, zostaną podane w późniejszym terminie. 

            Podczas rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na wyniki z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, wychowanie fizyczne oraz na ocenę z zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ 503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx